Sprawy ZUS

Zmiana art. 43 ustawy zasiłkowej od 1 stycznia 2022 r. – w jakiej sytuacji ZUS obliczy na nowo podstawę wymiaru zasiłku

Art. 43 ustawy zasiłkowej (ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa), dotyczący ustalania podstawy wymiaru zasiłków, ulegnie zmianie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Obecnie przepis ten brzmi następująco:

podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.

Z przepisu tego wynika, że ZUS nie oblicza na nowo podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli pomiędzy pobieraniem zasiłków nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe. W takiej sytuacji podstawa wymiaru zasiłków jest stała i jest równa podstawie wymiaru zasiłku ustalonej dla pierwszego z pobranych zasiłków.

Od 1 stycznia 2022 r., trzymiesięczny okres ulegnie skróceniu do okresu jednomiesięcznego. Z dniem
1 stycznia 2022, art. 43 ustawy zasiłkowej będzie brzmiał następująco:

podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy.

Przeczytaj:

Post A Comment

Your email address will not be published.