Sprawy ZUS

Dorabianie do renty socjalnej – zmiany od 1 stycznia 2022 r.

Na łamach mojego bloga poruszałam już tematykę dorabiania do renty socjalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinnej. Artykuły na ten temat możesz znaleźć tutaj: o rencie socjalnej – “Ile można dorobić na rencie socjalnej?” ; o rencie rodzinnej oraz rencie z tytułu niezdolności do pracy – “Ile można dorobić na rencie?“.

W dzisiejszym wpisie kilka słów o zmianach w zakresie dorabiania do renty socjalnej, które wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r.

Obecnie pomiędzy dorabianiem do renty socjalnej a dorabianiem do renty rodzinnej i renty z tytułu niezdolności do pracy, występują pewne różnie. Aby je zrozumieć, zachęcam do przeczytania ww. artykułów na moim blogu.

Ustawodawca zdecydował, że różnice te nie są do końca zasadne i postanowił ujednolicić przepisy dotyczące dorabiania do renty socjalnej oraz renty rodzinnej i z tytułu niezdolności do pracy.

Od 1 stycznia 2022 r. dorabianie do renty socjalnej będzie podlegało takim samym zasadom, jak dorabianie do renty rodzinnej i renty z tytułu niezdolności do pracy.

Oznacza to, że w zależności od wysokości przychodu osiągniętego podczas pobierania renty socjalnej, renta ta będzie mogła ulec zawieszeniu bądź odpowiedniemu zmniejszeniu na zasadach opisanych w artykule – Ile można dorobić na rencie?

Ustawa wprowadzająca zmiany: ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Przeczytaj:

Comment (1)
  1. […] O nowych zasadach dorabiania do renty socjalnej od 1 stycznia 2022 r. przeczytasz we wpisie: Dorabianie do renty socjalnej – zmiany od 1 stycznia 2022 r. […]

    Reply

Post A Comment

Your email address will not be published.